Flekkefjord har en stor handel- og servicenæring som drar nytte av sterkt voksende besøkstall av turister og tilreisende. Vi har en profesjonell restaurant- og overnattingsnæring som leverer kvalitet og gode opplevelser, og Flekkefjord har aktører som tilrettelegger bærekraftige tilrettelagte opplevelser.

De vakre uthavnene på Hidra og Andabeløy, og en rekke spektakulære naturområder, bidrar også til vekst innen reiselivet. Flekkefjordbanen med sitt dresintilbud innover fjordsystemet trekker mye folk. Den gamle Hollenderbyen er en severdighet i seg selv, og byen er kjent for sin spennende streetart som er malt på bygninger i hele bykjernen. 

Besøke Flekkefjord