Pris

Kommunen følger statens makspris for barnehagetilbud.
Kostpenger kommer i tillegg.
Se priser under fanen priser nederst i artikkelen.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehagen eller SFO? 

Søskenmoderasjon beregnes automatisk og du trenger ikke søke. Søsken må bo i samme husholdning.
I barnehage gis det 30 % moderasjon på barn nr. 2 mens barn nr. 3 og videre er gratis. Dersom søsken har ulike tilbud, blir søskenmoderasjon gitt på det laveste tilbudet.

Har du barn i barnehage og barn på SFO, gis det 25 % moderasjon på SFO plassen(e).

Har du lav inntekt?

Det finnes to ordninger for familier med lav inntekt:

  • Gratis kjernetid (20 timer) for 2, 3, 4 og 5-åringer. Familier med husholdningsinntekt under 550 000 kroner kan søke kommunen om gratis kjernetid ved å fylle ut søknadsskjema her.
  • Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris - dette må du selv søke om. Du finner digitalt sønadsskjema her.

Plasstyper

  • Kommunale barnehager tilbyr kun 100% barnehageplass.
  • I private barnehager kan plass-størrelsene variere noe mer, så ta kontakt med den aktuelle barnehagen eller se etter informasjon på barnehagens hjemmeside.