Selv om man ikke bor i en siktsone vil det allikevel være fornuftig å vurdere høyden på hekker og gjerder slik at trafikksikkerheten kommer først.

Høyde på hekk og beplantning i frisiktsone

Vi vil derfor minne om at hekker og beplantninger i frisiktsoner ikke skal være høyere enn 50 cm over bakkenivå.  Siktsoner er en trekant i kryss og avkjørsler der ingenting skal være høyere enn en halv meter. Et barn på trehjulssykkel vi man kunne se når sikthinderet er lavere enn en halv meter.

Hvis huseier ikke tar ansvar

Naboloven og vegloven gir kommunen tillatelse som eier av kommunal veg å fjerne hekk for huseiers regning, dersom huseier ikke overholder sitt ansvar.