Informasjon som er lagret på den enkelte eiendom kan du få av eier ved å bestille et matrikkelbrev. Matrikkelbrev erstatter det som tidligere het målebrev.

Matrikkelbrev kan du bestille på nett via Ambita Infoland