Finne bestemmelser og annen planinformasjon

Bestemmelser til den enkelte reguleringsplan / bebyggelsesplan, og annen informasjon om planen, kan du finne på denne måten:

  1. Zoom deg inn til aktuelt område.
  2. Slå på visning av kartlaget "Reguleringsplaner" ved å trykke på knappen "Kartlag" med kommunevåpenet.
  3. Klikk med venstre museknapp innenfor planområdet. Til høyre vil "Kartlagsinfo for valgt punkt" vises. Klikk på "Reguleringsplan", og deretter på "Planarkiv", se figur under: 

Kart eksempel på reguleringsplan2

En ny side til arealplaner.no åpner. Her finner du informasjon om planen samt link til vedtatte plandokumenter.

Om de digitaliserte plankartene

De digitaliserte plankartene kan være forenklet og standardisert i forhold til de vedtatte plankartene.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å sammenholde det digitale plankartet med det opprinnelig vedtatte plankartet, for å avklare det juridiske innholdet i plankartet.

Hvite områder

Der kartet ikke viser regulerings- og bebyggelsesplaner (hvite områder) er dette fordi:

  • området er uregulert (gjelder det meste av de hvite områdene),
  • området overstyres av arealformål i kommuneplanen, eller
  • området omfattes av så gammel reguleringsplan, at det ikke har vært mulig å digitalisere reguleringsplanen.