Flekkefjord kommune har plassert to sensorer i sjø i Flekkefjord sentrum. Sensorer på Fossdal og Kongevold gir også en indikasjon på forventet vannføring og påvirkning av dette på eksempelvis Feda. Se løsningen her.

Med denne type overvåkning er det lettere for kommunene å tenke forebygging og stiller bedre forberedt i planlegging av eventuelle tiltak ved meldt nedbør. For Flekkefjord er det også interessant å se havnivået fordi store deler av sentrum særlig belastes ved kombinasjonen høy vannstand og nedbør.

For deg som innbygger kan det være greit å følge med på havnivået for å selv kunne forebygge bedre og ha en bedre egenberedskap. Dette kan gjelde de som ofte får vann i kjeller, om du har båt som skal passes på, gjenstander lagret ved sjøen som kan flyte bort osv.