Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Miljø

Tilskudd til tøybleier

IRS Miljø har ansvar for renovasjon i Flekkefjord kommune. De tilbyr småbarnsfamilier 2000,- til innkjøp startpakke med tøybleier.

Sanering av oljetanker

Når en huseier ønsker å fjerne eller sanere sin fyringsoljetank der den ligger, så kan kommunen gi råd og kontaktinformasjon til firma som utfører slike oppgaver. I visse tilfeller gir kommunen tillatelse til at huseier selv kan fjerne eller sanere tanken.

Avskiltede biler

Når kommunen får melding om eller oppdager at det står parkert avskiltede biler på kommunal grunn, lager vi et oppslag som settes på bilen, med henvisning til veitrafikkloven § 17 som sier at d er det ulovlig å parkere et avskiltet kjøretøy lenger enn to uker på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt. Det gis to ukers varsel, og hvis ikke bilen er fjernet, så vraker kommunen bilen. På oppslaget veiledes det om vrakpant-ordningen med henvisning til bilopphuggere.

Forurensning og forsøpling

Når avdelingen for miljøvern får inn bekymringsmeldinger om forurensning, forsøpling, hensetting av uregistrerte bilvrak, ulovlig brenning av avfall og lignende, så undersøker vi først saken. Deretter kontakter vi rette vedkommende og gjør oppmerksom på klagen og eventuelt brudd på lov eller forskrift, og henstiller om å rydde opp. Vi er takknemlige for tips om slike forhold, og vi respekterer eventuelt ønske om anonymitet.

 

Forskrift om brenning av avfall

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner ble vedtatt den 8.9.2005 for Flekkefjord kommune. Denne ble revidert noe 22.5.2008, og blant annet ble da bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall er tillatt i hele kommunen hvert år fra 15.3 til 15.4. Folk er flinke til å følge disse forskriftene.

Miljøfyrtårn

Flekkefjord er en miljøfyrtårnkommune etter vedtak i Formannskapet 7.05.2009. Kommunen har egen sertifisør, og sertifiserer foretak og institusjoner i Vest-Agder til og med Mandal i øst, og institusjoner i Lund kommune i Rogaland. Rådhuset i Flekkefjord ble miljøfyrtårnsertifisert høsten 2017.

1 | 2