Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Miljø

Test av badevannet

Vi gjennomfører jevnlige tester av vannet ved kommunens mest populære badesteder - særlig gjennom sommeren.

Grønnes vannkvalitet

Tilskudd til tøybleier

IRS Miljø har ansvar for renovasjon i Flekkefjord kommune. De tilbyr småbarnsfamilier 2000,- til innkjøp startpakke med tøybleier.

Sanering av oljetanker

Når en huseier ønsker å fjerne eller sanere sin fyringsoljetank der den ligger, så kan kommunen gi råd og kontaktinformasjon til firma som utfører slike oppgaver. I visse tilfeller gir kommunen tillatelse til at huseier selv kan fjerne eller sanere tanken.

Avskiltede biler

Når kommunen får melding om eller oppdager at det står parkert avskiltede biler på kommunal grunn, lager vi et oppslag som settes på bilen, med henvisning til veitrafikkloven § 17 som sier at d er det ulovlig å parkere et avskiltet kjøretøy lenger enn to uker på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt. Det gis to ukers varsel, og hvis ikke bilen er fjernet, så vraker kommunen bilen. På oppslaget veiledes det om vrakpant-ordningen med henvisning til bilopphuggere.

Forurensning og forsøpling

Når avdelingen for miljøvern får inn bekymringsmeldinger om forurensning, forsøpling, hensetting av uregistrerte bilvrak, ulovlig brenning av avfall og lignende, så undersøker vi først saken. Deretter kontakter vi rette vedkommende og gjør oppmerksom på klagen og eventuelt brudd på lov eller forskrift, og henstiller om å rydde opp. Vi er takknemlige for tips om slike forhold, og vi respekterer eventuelt ønske om anonymitet.