Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skog- og landbruk


Kontakt landbruk: Helene Reiersøl
E-post: helene.reiersol@flekkefjord.kommune.no

Kontakt skogbruk: Trond Konstali
E-post: trond.konstali@flekkefjord.kommune.no

 

Veterinærvakt

Kommunene har ansvar for å organisere klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, i helger og helligdager.

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene.

beite

Frist for spredning av husdyrgjødsel

Spredning av husdyrgjødsel skal så langt det er mulig skje i perioden fra våronnstart til 1. september, og fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til.

Autorisasjonsbevis

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis.

Godkjenning av spredeareal

Fulldyrket jord og overflatedyrket jord er godkjent som spredeareal forutsatt at arealet inngår i vekstskifte og nyttes til spredeareal. Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyr-enhet.