Nærmiljøanlegg finner vi i dag flere steder:

  • Vollen (sentrum). Her tilbyr vi kunstis om vinteren og kunstgress om sommeren.
  • Rauli v/ Anitras vei.
  • Søyland aktivitetspark.
  • Ballbinge v/ Gyland skole, v/ Hidra skole v/ Søyland skole og i Tuedalen på Sira.
  • Balløkke med kunstgress v/ Sunde skole, på Eidsodden, Lilleheia, Litledalen, Wahlsodden, Austad, Kvanvik, Nedland, Kråketona og Andabeløy.
  • Balløkke med kunstgress, sandvolleyballbane og basketballbane v/Flekkefjord ungdomsskole.
  • Rauli Sør v/ Nesbakken. Balløkke med kunstgress, akebakke og aktivitetsflate for ballspill.
  • Sundeparken skateanlegg.
  • Grønnes sandvolleyballbane, Tuedalen (Sira) sandvolleyballbane, Trellevika sandvolleyballbane, Kråketona sandvolleyballbane og Kvanvik sandvolleyballbane