Slik søker du om treningstider utendørs for en hel sesong

Trykk her for å søke

Dersom søknaden ikke er kommet innen fristen eller har mangler, kan det medføre at laget mister sin treningstid.

Slik søker du om treningstider innendørs for en hel sesong

Trykk her for å søke

Dersom søknaden ikke er kommet innen fristen eller har mangler, kan det medføre at laget mister sin treningstid neste skoleår.

Enkeltarrangement

Skal du ha et enkeltarrangement en dag eller en helg? Da må du søke via dette søknadsskjemaet:

Book et idrettsanlegg for et enkeltarrangement

Hva koster det å leie?

Det er gratis for barn og unge opptil 18 år. 

Hvilke idrettsanlegg kan du søke på?

 • Flekkefjord Sparebank Arena
  • Turnhall
  • Aktivitetshall
  • Fotballhall
  • Flerbrukshall
  • Klubbrom
  • Sosialt rom 2 etg.
  • Sosialt rom 3 etg.
 • Ueneshallen
  • Idrettshall
  • Svømmehall
 • Sunde skole
  • Gymsal
  • Svømmehall
 • Søyland skole
  • Gymsal

Ansvarlig trener/person

Ansvarlig trener/voksen person skal være tilstede i tildelt treningstid. 
Vedkommende er ansvarlig for:

 • sikkerhet, rydding og orden i garderober, dusjer og øvrig anlegg
 • forskriftsmessig bruk av utstyr som er tilgjengelig i hallen.
 • å gjøre seg kjent med anleggets branninstruks
 • rigging, trening og nedrigging gjøres innenfor tildelt treningstid. Anlegget forlates i samme tilstand som ved ankomst (ved avvik må dette dokumenteres med bilde og rapporteres til kommunen).
 • ballspill og bruk av treningsutstyr skal kun foregå i selve hallen, ikke i ganger, vestibyle, garderober, osv.
 • i Ueneshallen der klister er tillat skal dette påføres ved anvist plass og relevant regelverk for renhold, etc. skal følges.  Klisterbruk begrenses mest mulig. Kommunen har egen avtale med håndballklubben.
 • tilreisende /besøkende lag følger overnevnte punker.
 • melde fra om hærverk, ødeleggelser, uaktsom adferd og andre avvik til kommunen snarest mulig.
 • å delta på årlig dialog/brukermøte

Må vike for arrangementer

Klubber/lag må vike treningstidene når det skal være arrangementer i hallene. Lagene får beskjed og slike arrangement så tidlig som mulig.

Tildelingskriterier ved leie av svømmehallen

 • Publikumsåpen svømmehall, renhold og vedlikehold prioriteres.
 • Skolene og andre brukere på dagtid søker om tider innen 1. mai for kommende skoleår.
 • Søknader/behov fra lag og foreninger søker om tider innen 1. mai.
 • Leietakere forplikter seg til å ha instruktører med gyldig og godkjent livredningskompetanse (årlig bestått livredningskurs i regi av kommunen). 

Gymsaler tilknyttet en skole

Gymsalene på Hidra, Gyland og Sira administreres av de enkelte skolen.

Idrett og nærmiljø fordeler treningstider i gymsalene på Sunde og Søyland skole på ettermiddag/kveld.

Ubemannede haller

I ubemannede haller må arrangerende lag ta ansvar for å låse hallen samt påse at uvedkommende ikke befinner seg i hallen. Etter arrangementet skal hallen ryddes og låses og det må sjekkes at det ikke befinner seg uvedkommende i hallen.

Forsikring

Flekkefjord kommune har ikke egen forsikring av brukere av anleggene, og lag/leietakere har derfor selv ansvar for forsikring for sine utøvere.

Dersom Flekkefjord kommune ikke finner anlegget i orden etter utleie/trening vil leietaker bli fakturert for ev. ekstra renhold, medgått tid til rydding, nødvendige reparasjoner, etc.