Regler

Skateanlegget kan brukes alle dager, utenom søndag, mellom klokken 10 og 19.

  • Skateanlegget brukes på eget ansvar
  • Vis hensyn
  • Bruk hjelm og annet sikkerhetsutstyr
  • All bruk av motor- og el-kjøretøy er forbudt inne på anlegget
  • Hold anlegget fritt for søppel

Åpningstidene må overholdes

Vi har opplevd at anlegget fortsatt benyttes etter stengetid, og på grunn av det vil vi være påpasselige med å gjerde inne anlegget før og etter åpningstider. Lydnivået fra skateparken kan være høyt og til sjenanse for omgivelsene. Vi ber derfor om forståelse for tiltakene.