Om

Interkommunal legevakt for pasienter som oppholder seg i Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal (vest), Lund (øst) og Sokndal (Åna Sira). Vi er legevaktsentral for Farsund og Sirdal i tillegg til de andre kommunene.

Registrering

Vennligst hold klart: Fødsels- og personnummer, frikort, navn på din fastlege og evt. EU-kort.

Det er viktig at vi får registrert eventuelle frikort, da du ved manglende registrering vil motta regning som du igjen må betale før du får beløpet refundert fra Helfo.

Ventetid

For at du som pasient skal få riktig behandling til rett tid, har vi innført et klinisk system for pasientvurdering. Dette er et verktøy som hjelper oss til å vurdere og å prioritere ditt behov for helsehjelp. Du vil derfor kunne oppleve at pasienter som har kommet etter deg likevel kan komme før deg i køen.

Parkering

Vi ber om at det benyttes sykehusets oppmerkede parkeringsplasser så langt pasientens tilstand tillater det. Se skilting.
Sykehusets parkeringsplasser er avgiftsbelagte fra kl. 08-17 (08-13).
Det er ellers kun et fåtall parkeringsplasser i tilknytning til akuttmottak-/legevaktsinngangen. Det må på ingen måte sperres for ambulansetrafikken.

Transport

Dersom legen mener det er nødvendig med drosje, bestiller legevakten drosje for deg. Da får drosjen en elektronisk rekvisisjon direkte. Du må kun betale egenandel.

NB! NB!
Vi gjør oppmerksom på at i de tilfeller hvor pårørende/familie velger å bli med pasienten i drosje/ambulanse til legevakta, så har de IKKE krav på å få dekket hjemreisen med drosjerekvisisjon hvis feks pasienten blir innlagt på sykehuset.

Apotek

Legevakten skriver bare ut medisiner som gjelder den akutte behandlingen.

Faste medisiner må man få resept på hos fastlegen.
Resepter hentes ut på apotek. Dersom apoteket er stengt får man kjøpt med seg startdosen på behandlingen fra legevakta. Det er ikke vaktapotek i Flekkefjord.

Behov for tannlege?

Behandling av tannverk/tannskader behandles best av tannlege.
Det finnes ingen offentlig tannlegevakt i distriktet. Ved behov for akutt tannlegehjelp må man selv forsøke og ringe ulike tannleger. 

Vi kan hjelpe med følgende tlf.nr.:

Kvinesdal Tannlegesenter AS

(Nico-bygget) Ved ØH utenom åpningstid tast 9)  
Tannlege Onur Strand

Tannlege Evanger, Kvinesdal: 
Har tannlegevakt hverdager og helg.

Tannlegevakt i Agder (Agder fylkeskommune)

Åpningstider: Åpen for akutt behandling lørdager, søndager og helligdager fra klokken 11.00 til 13.00

Besøksadresse: Egsveien 102, 4604 Kristiansand. Lokaler bak legevakten.

Telefonnummer i åpningstiden: 970 07 821

Tannlegevakten Stavanger: 
Åpningstider lørdag, søndag og helligdager fra kl 1100 - 1500

Tlf: 51659270

 

Hva kan vi IKKE hjelpe med?:

  • forlengelse av sykemelding
  • legeerklæring eller helseattest
  • fornying av resepter
  • kontroll av kjente tilstander (svangerskap, høyt blodtrykk, diabetes mm)
  • graviditetstester / ”angrepiller”/ prevensjonsvurdering etc
  • resept på vanedannende medisiner