Hva vi gjør

  • Lager mat til alle beboerne på Tjørsvågheimen, Sundeheimen og Hidra omsorgssenter 
  • Produserer middag som kjøres ut til eldre og trygdede i Flekkefjord kommune

Kantinedrift

  • Kjøkkentjenesten har kantine på Tjørsvågheimen hvor personal, pårørende og besøkende kan spise

Catering

  • Kjøkkentjenesten tar imot bestilling på mat til møter og arrangementer i regi av kommunen, bestillinger gjøres via Aivo
  • Kjøkkentjenesten leverer koldtbord, snitter og kaker til private. Det er også mulighet for bestilling av minnestund.

Bestilling

For private:

Bestillinger er velkommen via telefon eller e-post til trond.vagsvoll@flekkefjord.kommune.no
 

For ansatte:

Bestillinger jøres via login.ddv.no, velg så Aivo bestilling