Tilbudet er gratis og åpent for ungdom fra hele Lister-regionen. Det er løpende opptak hele året. 

Lister jobbskole har ulike sosiale- og faglige aktiviteter gjennom uken, og tilpasser dem til ungdommenes interesser og behov. De er opptatt av at alle skal oppleve tilhørighet, finne sine styrker, oppleve mestring og glede. 

Hvem kan du møte på jobbskolen?

 • Andre ungdom mellom 16 og 26 år
 • To miljøterapeuter
 • NAV-veileder
 • OT fra Flekkefjord videregående skole
 • Miljøterapeut fra Psykisk helse
 • Lærere fra Flekkefjord videregående skole
 • Leder for jobbskolen 

Noe av jobbskolens program:

 • Lunsj
 • Samling med aktuelle tema
 • Jobbsmak i fellesskap
 • Undervisning i utvalgte fellesfag
 • Individuelle samtaler- mål, drømmer, styrker
 • Aktiviteter: Tur, trening, kurs, hobbyaktiviteter, bedriftsbesøk og mer

Hvem tar jeg kontakt med?

Høres dette ut som noe som kan passe for deg eller noen du kjenner? Ta kontakt med oppfølgingstjenesten på videregående eller din veileder i NAV, kommunen eller DPS for å vite mer, eller ta kontakt direkte med Jobbskolen.