Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
13. sep. 2022 kl. 12:41

Personer over 65 år (og utsatte i aldersgruppen 18-64) kan nå bestille oppfriskingsdose

Les mer her

Forebygging og folkehelse

Frisklivskurs

  • Er du nylig blitt sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt?
  • Ønsker du hjelp til livsstilsendring? 
  • Har du lyst til å vite mer om god psykisk helse?
  • Trenger du hjelp til å komme i gang med gode rutiner og trening?

Meld deg på frisklivskurs!

Oversikt over helsetilstanden i befolkningen i Flekkefjord

Under ligger den godkjente oversikten over helsetilstanden i befolkningen i Flekkefjord som er vedtatt i 2020, denne skal rulleres hvert 4. år.

I tillegg er det en sammenstilling av de områdene politikerne ønsket en årlig rullering av oversikt over.

 

Tjørsvåg aktivitetssenter

Et dagtilbud til hjemmeboende eldre som ønsker trening, aktivisering og sosialt samvær med gode måltider.

Reisevaksine

Reisevaksine kan du få hos din fastlege. 

 

Hverdagsrehabilitering

Tjenesten skal bidra til at kommunens eldre innbyggere mestrer å utføre aktiviteter som er viktig for dem, i stedet for å være passive hjelpemottakere.  

Økt mestringsevne vil føre til en reduksjon i behovet for hjemmetjenester og utsettelse av tidspunktet for heldøgns pleie og omsorg.

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorene i miljøet som til enhver tid kan ha innvirkning på helsen.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne frem til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt. Veiledning og oppfølging foregår både individuelt og i grupper og tar utgangspunkt i dine behov og det du ønsker å oppnå.