Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmetjenester

Hvordan søke om helse og omsorgstjenester

 1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
 2. Etter kort tid får du svar med opplysning om forventet behandlingstid.
 3. Saksbehandler kontakter deg.
 4. I noen tilfeller kan helsetjenester i hjemmet igangsettes innen få dager.
 5. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.
 6. Saksbehandler innhenter nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere.
 7. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.

Hospitere hos oss?

Avtalen om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i 5 punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:

 • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • Økt forståelse om det motsatte forvaltningsnivå
 • Å bli kjent med personer som det er naturlig å samarbeide med
 • Økt kunnskap om hvordan samhandling kan forbedres
 • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløpet