Hva innebærer fritt brukervalg?

Fritt brukervalg betyr at du selv kan velge hvilken leverandør du vil skal utføre bistanden.

Uansett hvem du velger, er kommunen ansvarlig for kvaliteten på tjenesten. Vedtaket om konkrete oppgaver og omfang endres ikke om du velger privat leverandør. 

Hva koster tjenestene ved fritt brukervalg?

Det er ikke dyrere å velge et privat firma. Du betaler den samme egenandelen uansett om du velger kommunal hjelp eller et privat firma.

Praktisk bistand/hjemmehjelp - bytte

Du kan velge blant disse firmaene som er godkjente tilbydere her:

Eller du kan velge kommunens hjemmetjeneste.

Sammen med vedtaksbrevet får du informasjon om leverandørene, og du får vite hvor lang tid du har før du må svare.

Dersom du ikke foretar deg noe, vil du automatisk få hjelp av kommunens hjemmetjeneste.

Brukerstyrt personlig assistanse - bytte

Du kan velge blant disse firmaene som er godkjente utførere av ditt BPA- vedtak:

Dersom du ikke foretar deg noe, får du autmoatisk hjelp av kommunens hjemmetjeneste.

Hvordan kan jeg bytte leverandør?

Dersom du ikke foretar deg noe innen 2 uker fra vedtaksdato, vil du automatisk få hjelp av kommunens tjenester.

Du kan be om bytte når du vil. Det er tre måneders oppsigelsestid. Du må da fylle ut et bytteskjema.

Skjemaet fylles ut ved hjelp av Bank-Id av deg som vedtakseier eller av verge, eller annen med fullmakt på vegne av deg.

Praktisk bistand: Det kan ta om lag en måned fra du melder fra om bytte til du får en ny leverandør.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA): Det er 3 måneders oppsigelsestid og det vil derfor ta minimum 3 måneder fra melding om bytte til du får en ny leverandør.