Hvem kan hospitere hos oss?

  • Sykepeiere ved Sørlandet Sykehus

Om hospiteringsprogrammet

Vi har laget et hospiteringsprogram innen pleie- og omsorgstjenesten i Flekkefjord kommune:

  • Varighet tre dager, tirsdag-torsdag, hvorav en av dagene vil være ei kveldsvakt

Hva kan du forvente?

Hovedmålsettingen for hospitering i vår kommune er å øke forståelsen for kommunehelsetjenestens samhandling med spesialisthelsetjenesten. Hospiteringsprogrammet har fokus på praktiske problemstillinger innen helse- og omsorgstjenesten og du vil få innblikk i hvordan vi i Flekkefjord kommune arbeider.

Vi forventer at du er bevisst ditt eget fokus for hospiteringen, i forhold til nytteverdi og overføringsmulighet til egen arbeidssituasjon i spesialisthelsetjenesten.

SYNES DU DETTE HØRES INTERESSANT UT?

- og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom? Da fyller du ut søknadsskjemaet nederst i artikkelen sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss.

Frist og søknadssjema

Frist for å søke hospitering følger fristene til Sørlandet sykehus. 
Vi har mulighet til å motta 1 hospitant i uka og maks 4 hvert halvår. Tidspunkt fastsettes etter nærmere avtale.

Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap og forståelse for samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Flekkefjord kommune.