Målgruppe

Trygghetsalarmen skal være en tjeneste for deg som bor hjemme og opplever utrygghet.

Formål med tjenesten

Å gi trygghet i form av at du kan tilkalle hjelp ved uforutsette hendelser.

Kriterier

Trygghetsalarm er for deg som opplever utrygghet og som ikke klarer å tilkalle hjelp på vanlig måte ved uforutsette hendelser.

Forutsetning

  • Du må ha telefon.
  • Brannvakta og de som står på kontaktlista må få nøkkel til huset ditt. Du må oppgi minst tre kontaktpersoner som i prioritert rekkefølge blir varslet i aktuelle sitasjoner.
  • For at alarmen skal virke må du oppholde deg i eller rett utenfor huset.

Tjenesten omfatter

  • Leie av trygghetsalarm.
  • Brannvakta vil ved montering gi deg informasjon og opplæring i bruk av trygghetsalarmen.
  • Det kan inngås avtale om direktekobling av brannvarsling som en tilleggstjeneste.

Tjeneste omfatter ikke

  • Ved akutt behov for lege kontaktes legevakt/ ambulanse.
  • Oppkobling til andre sensorer /varslinger.

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet. Når du trykker på alarmen vil brannvakta ta kontakt med deg for å høre hva du trenger hjelp til. Hvis du trenger hjelp vil brannvakta kontakte de personene som du har oppgitt som kontaktpersoner (pårørende, naboer eller andre).