• Ueneshallen er merket med "Ledsagerbevis aksepteres"-skilt.
  • Ledsagerbeviset skal være et kort med navn, adresse og bilde - utstedt av bostedskommunen, som bekrefter at den som eier kortet er avhengig av ledsager.
  • Når ledsagerbeviset vises frem, får den som eier beviset ta med seg ledsageren sin gratis.
  • Den som eier ledsagerbeviset må selv betale prisen som gjelder.
  • Den som eier ledsagerbeviset velger selv hvem hen vil bruke som ledsager fra gang til gang, for eksempel venn, familiemedlem, støttekontakt.
  • For å kunne være ledsager, må vedkommende kunne yte den bistand korteier har behov for. Det anbefales at ledsageren er 16 år eller eldre.