Denne gang er det «Frivillighet» som er tema!
Marianne Hafte fra Flekkefjord frivilligsentral vil informere om hvordan man kan bidra som frivillig i Flekkefjord, og muligheter for sosiale møteplasser der man kan treffe andre mennesker.
I dag står vi ovenfor en stor flyktningestrøm fra Ukraina, og Flekkefjord kommune skal bosette 200 flyktninger. Vi har også flere sårbare familier som kan trenge støtte i hverdagen, eldre som ønsker noen å rusle en tur sammen med og andre som trenger hjelp til praktisk hjelp i hagen nå når våren kommer. Her kan frivilligheten gjøre en forskjell- DU kan gjøre en forskjell!