• Alle lag og foreninger i Flekkefjord kommune som er registrert i Brønnøysundregisteret, og er frivillige lag/foreninger, har mulighet til å leie storsalen til en spesialpris. Prisen er sammensatt av:· 
  a) leie av lokalet 
  b) leie av utstyr etter behov (lys/lyd, rigg osv.)
  c) leie av tekniker(teknikere lyd/lys). 
  a) og b) selges uavhengig av arrangementets varighet. Leie av tekniker betales per time. En time koster 450,- per tekniker (2018).
   
 • I 2018 koster storsalen 3150,- i leie. Hvis det selges billetter, får Spira 10% provisjon. Lys og lydteknikk prissettes etter leietakers behov.
   
 • En generalprøve følger med i prisen dersom prøven legges utenom andre planlagte aktiviteter (fortrinnsvis før 17.30). Dersom det er behov for lyd eller lys under generalprøven dekkes dette av leietaker.