Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskudd, stipend og kulturpris

Spillemidler

Her finner du informasjon om, og skjemaer for Kulturdepartementets tilskuddsordninger til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, til kulturarenaer, og til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Du kan også søke etter anlegg i registeret, og hente ut data.

Søknad for spillemidler finner du her.

Den kulturelle spaserstokken


  • Den kulturelle spaserstokken er et kommunalt og interkommunalt samarbeid der kunst - og kulturtilbud skal være tilgjengelige for eldre.

  • Det skal legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

  • Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet.


1