Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
8. november:

Informasjon om korona og kommunens tiltak

Tilskudd, stipend og kulturpris

Nasjonalt tilskudd for inkludering av barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.  

Målgruppen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Barnefattigdom

Spillemidler

Her finner du informasjon om, og skjemaer for Kulturdepartementets tilskuddsordninger til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, til kulturarenaer, og til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Du kan også søke etter anlegg i registeret, og hente ut data.

Søknad for spillemidler finner du her.

lag og foreninger

Den kulturelle spaserstokken


  • Den kulturelle spaserstokken er et kommunalt og interkommunalt samarbeid der kunst - og kulturtilbud skal være tilgjengelige for eldre.

  • Det skal legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

  • Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet.


1