Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
24. februar:

Informasjon om koronavirus, vaksinasjon og våre tiltak

Kulturskole

Plassering
Kulturskolen holder til på Flekkefjord kultursenter SPIRA. Deler av undervisningen er lagt til Sunde Skole. 

Vi tilbyr
Kulturskolen er åpen for alle fra 6 år og oppover. Ved kulturskolen får elever anledning til å utvikle en basiskompetanse gjennom et bredt undervisningstilbud innenfor ulike kunst- og kulturformer. Samtidig vil opplæringen, etter hvert som elevene blir eldre, gi mulighet for fordypning.

Kulturskolen vil legge til rette for at den enkelte skal føle tilhørighet med andre elever ved skolen. Dette gjøres gjennom gruppeundervisning der det er naturlig, og gjennom prosjekter, ulike forestillinger, utstillinger og konserter. Vi arbeider jevnlig med større tverrfaglig prosjekter som:

  • Konserter i egen regi og i samarbeid med andre aktører.
  • Teater- og danseforestillinger
  • Utstillinger

Søknadsfrist
Semesteroppstart og ferier følger skoleruten. Du kan søke hele året men søknadsfristen er 30. april for neste skoleår. Søknadskjema for elevplass ved kulturskolen finner du elektronisk her.

Oppsigelse av elevplass må gjøres innen 15. mai for høstsemesteret, 15. november for vårsemesteret. Hvis ikke blir eleven overført til neste skoleår og kontigenten må betales. Elevpassen sies opp her.

Flekkefjord Kulturskole er opptatt av kvalitet og pedagogisk helhet, og foresatte og elever kan til enhver tid kontakte lærer eller leder for kulturskolen for å høre hvordan undervisningen blir lagt opp.

Her leser du kulturskolens vedtekter.

Følg oss gjerne på facebook.

Dans

1