Teknikkverkstedet

Teknikkverkstedet er et kurs for alle fra sjuende trinn og oppover. Kurset går over tolv samlinger, på torsdager, og elevene lærer blant annet å lage korte filmer og å strømme konserter.  

Har du lyst til å være med og jobbe med film og bilde på kulturskolens arrangementer? Dette er kurset som lærer deg hvordan.

Lær deg å bruke kamera og streaming-utstyr

Lærer Magne Østby er utdannet ved The National Film & TV School i England. Han driver selskapet Filmfolket AS som lager dokumentarfilmer og jobber som tekniker i Spira.

I løpet av kurset lærer han bort teknikkene som trengs for å produsere både kortfilm og flerkameraproduserte konsert- og teater-streaminger. På programmet står lyd og lys, kamera og bildemiksing.

Blant utstyret som brukes er:

 • Kamera - Canon XA-40
 • Bildemikser - Atem Mini Pro
 • Redigering - Final Cut Pro X
 • I tillegg brukes lyd- og lysanlegget i storsalen i Spira

Høres dette spennende ut?

Prisen på kurset er 1050 kroner, for tolv ganger. Det gis 25 % søskenmoderasjon.

Søknadskjemaet finner dere her. Kurset ligger under Visuell Kunst.

Søknadsfristen er 1.mai.

Dans

Dans handler om å uttrykke seg med kroppen! I kulturskolens danseundervisning får elever sjansen til dette sammen med andre danseinteresserte, gjennom ukentlige dansetimer i ulike sjangre og gjennom forestillinger. Her kan alle få muligheten til å oppleve danseglede.

Dansepedagogen har fokus på å utvikle kroppsbevissthet og danseferdigheter i møte med ulike musikkuttrykk. De ulike dansestilene utfordrer kroppen på forskjellige måter, men felles for alle er dynamikk, individuelt engasjement og sosialt samspill. En forutsetning for all læring er trygghet og motivasjon. Elevene tas på alvor, og de blir veiledet inn i danseverdenen.

For tiden jobber vi innen barnedans, moderne dans, jazzdans, men holder på å utvide spekteret. Barna fra 3. klasse er velkomne.

Teater

Teater er et fag på linje med musikk og visuell kunst. I teater bruker vi oss selv som instrument.

Tilbudet innen teater består av rollelek, improvisasjon, bevegelse og arbeid med tekst.

Rolleleken er betydningsfull. Gjennom den får de unge brukt seg selv, fysisk og verbalt, og de får tilfredsstilt behovet for å bearbeide opplevelser.

I improvisasjonsarbeid befinner eleven seg i en spontan skapende sammenheng, enten alene eller sammen med andre i en gruppe. Improvisasjonsarbeid kan utvikle elevens evne til spontanitet og kreativitet, til rolleinnlevelse, lytting, tilstedeværelse og samhandling. Ordforråd og uttrykksevne styrkes. Man skiller mellom bevegelsesimprovisasjon og verbal improvisasjon. Improvisasjon kan brukes som metode til å lage forestillinger

Formidling av dikt og prosa, samt dramatisering står sentralt.

Undervisningen foregår i grupper og enkeltvis. Det blir tatt hensyn til individualitet og særlige behov. I samarbeid med de andre avdelingene, lager vi store og små forestillinger jevnlig. I den forbindelse får elevene ekstra undervisning.

Visuell kunst

Kombitime (3. klasse)

Undervisningen Innen teater og visuell kunst begynner når barna er i 3. klasse. Da gir vi gruppetilbud for alle elever i kommunen på Sunde skole i SFO tiden, dvs. etter skolens kjernetid, for tiden på mandager. Siden dette er ment som en grunnleggende innføring i teater og visuell kunst, ønsker kulturskolen at elevene får kjennskap til begge kunstuttrykk. Dette for å oppleve bredden og felles trekk i all kunstnerisk uttrykk.

I praksis legger vi opp til at alle som er påmeldt, får et halvt år med visuell kunst og et halvt år med teater ved våre faglærere.

Musikk

Gitar

Gitar er et av kulturskolens mest populære instrumenter og skolen har mange gitarelever. Disse spiller alle sjangre innen gitarmusikken fra klassisk gitar til, pop, rock mm. Kulturskolens lærere dekker et stort og vidt kompetansefelt og elevene kan gjennom undervisningen få videreutvikle seg innen sitt interessefelt.

Det undervises i:

 • akustisk gitar
 • el-gitar
 • bassgitar
 • band

Kulturskolen leier ut akustiske gitarer i begynnerfasen. Leiegebyr for ett semester er 250,-

Piano og keyboard

Piano og keyboard er meget allsidige instrumenter. Elevene blir kjent med mange forskjellige typer musikk og stilarter. Elevene kan få utvikle sin interessefelt også innen arrangering og komponering.

Det undervises i:

 • piano
 • rytmisk piano
 • keyboard

Som piano- og keyboardelev i kulturskolen vil du få tilbud om å spille på en rekke konserter, og å bli med på mange kjekke prosjekter i løpet av skoleåret.  

Det er en forutsetning at alle som får piano/keyboardundervisning i kulturskolen har et egnet instrument til å øve daglig på.

Fiolin

Fiolin er et instrument som egner seg både til solospill og i grupper. Strykeinstrumenter er spesielt egnet til samspill, og alle strykeelever ved Flekkefjord kulturskole skal delta i samspill og orkester. Våre elever har mulighet til å delta i «Lister strykergruppe» og «stryk på Sørlandet» en samling to ganger i året.

Instrumentet finnes i flere størrelser og kan leies av kulturskolen. Leiegebyr for ett semester er 250,-

Musikkgrunnopplæring for 1. klasse

Det første året (1. klasse) får elevene kjennskap til, og omgang med de musikalske elementer og uttrykksformer samt utvikler musikalske forestillingsevner.  Vi bruker forskjellige typer rytme- og klanginstrumenter (utvidet Orff instrumentarium) til dette.  Dessuten er musikk og bevegelse, sang og bruk av stemmen, improvisasjon og lytting til musikk en viktig del. Gruppene omfatter maks ti barn. Foreldre har samtalemulighet.

Karusell (2. klasse)

Andre året (2. klasse) blir elevene kjent med forskjellige instrumenter, og får spille dem.  Instrumentene er fiolin, piano, keyboard, blåseinstrument, gitar. Elevene er inndelt i grupper på tre eller fire, og spiller i sju uker før de bytter instrument. En del instrumenter er til låns. Foreldre har samtalemulighet. Tilbudet foregår for tiden på mandager på SPIRA og etter grunnskolens kjernetid.