Her søker du

Du søker i kulturskolens vanlige søknadsskjema.

Er tilbudet aktuelt for deg, men du har allerede søkt om plass for barnet ditt? Da kan du ta kontakt med kulturskolen og leder Ragnhild Maria Sandvik direkte.

Hvem kan søke?

  • Friplassordningen gjelder kun når eleven er påmeldt direkte som elev i kulturskolen, og ikke i de tilfeller hvor det er en organisasjon som har kontrakt med kulturskolen
  • Friplasser må søkes for hvert skoleår og gjelder kun elever under 18 år. Det kan i utgangspunktet søkes om 1 friplass pr elev.
  • Husstanden må ha bostedsadresse i Flekkefjord kommune.

Inntekt

Innslagspunkt for friplass er kr 350.000,- i brutto inntekt. Det betyr at den samlede inntekt til husstanden ikke må overstige 350.000 kroner.

Dette dokumenteres med skatteoppgjør for forrige inntektsår og / eller med bevis på inntekt fra det aktuelle året. Det sistnevnte vil være mest aktuelt for husstander som blir økonomisk rammet av koronakrisen.

Søknadsfrister

Søknadsfrist for friplass er 1.september (for skoleåret) og 1. februar (for vårsemester). Søknader kan behandles tidligere dersom denne avklaringen er en forutsetning for om man kan takke ja eller nei til tildelt elevplass. Dokumentasjon kan eventuelt ettersendes.

Friplassøknader som kommer etter fristene vil ikke bli behandlet og faktura for inneværende semester må betales.