Kulturstipend

  1. Kulturstipend kan tildeles personer som er født, bosatt i, eller har en nær tilknytning til Flekkefjord kommune
  2. Stipendet tildeles unge kunstnere, kulturarbeidere og idrettsutøvere under utdanning.
  3. Formålet med stipendet må spesifiseres i søknaden og det skal rapporteres om bruken innen et år etter tildeling.
  4. Fortrinnsvis deles det ut 2 stipend a kr.10.000,-. Stipendets størrelse kan bli endret avhengig av tilgjengelige budsjettmidler.

Kulturpris

  1. Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, eller frivillige organisasjoner som har gjort en spesiell verdifull innsats for kommunen i året som har gått.
  2. Prisen er en diplom, et glassfat med inskripsjon og sjekk på kr. 5.000,-

  • Forslag til kandidater til kulturprisen og søknad om stipend fremmes innen 30. november. Annonseres i lokalavisen og på kommunes hjemmeside.

  • Utvalg for helse, kultur og oppvekst gir mandat til en komite bestående av to medlemmer fra utvalget og en representant fra kulturadministrasjonen til utvelgelse av kandidat til kulturprisen samt mottakere av kulturstipend.

Vedtatt av Utvalg for helse, kultur og oppvekst 17.09.2014