Vil du lage

  • Lokale arrangører kan søke til kommunen om støtte. Søknad må bli godkjennes før arrangementet gjennomføres.