Saksbehandling og frister

  • August - Kunngjøring/ varsel til lag og foreninger om søknadsfrist spillemidler for påfølgende år
  • 1. oktober -  Søknadsfrist for lag og foreninger, komplett søknad med budsjett
  • Desember - Behandling i Utvalg for helse, kultur og oppvekst