Målgruppe

  • Berørte og pårørende i Flekkefjord kommune

Formål

Vi ivaretar enkeltpersoner og grupper ved: 

  • alvorlige ulykker
  • kriser
  • katastrofer
  • selvmord
  • brå død
  • drap

Hvem utfører tjenesten

Kriseteamet er et samarbeid mellom Den Norske Kirke, legetjenesten/legevakt, politi og kommunen, og er en del av kommunens psykososiale virksomhet.

Hvem kan jeg kontakte ved kriser?

Brann: 110

Politi og redningssentral: 112

Ambulanse - medisinsk nødhjelp: 113

Legevakt: 116 117

Kommunen: 38 32 80 00

Ved hendelser der nødetatene kommer først kontakter de kommunens kriseteam. Ved alvorlige kriser i familien som plutselige dødsfall, selvmord o.l kontaktes Flekkefjord legevakt som tar kontakt med kriseteamet.