Målgruppe

Støttekontakt er et tilbud til deg som har lite sosialt nettverk, som har behov for å bli mer trygg på deg selv i ulike sosiale situasjoner, og som har behov for bistand til å mestre hverdagen og tilegne deg nye sosiale ferdigheter. Tjenesten gis til deg som bor eller oppholder deg i kommunen.

Formål med tjenesten

Støttekontaktens viktigste oppgave skal være å hjelpe deg til en meningsfull fritid og sosialt samvær med andre.

Kriterier

Du er helt avhengig av opplæring, veiledning, praktisk eller personlig hjelp for å delta i fritidsaktiviteter og sosiale sammenhenger.

Forutsetning

 • Det er et formål med tjenesten
 • Du/ den som representerer deg bidrar aktivt til utforming av målsetting for tjenestetilbudet. «Hva er viktig for deg?»
 • Du selv skaffer deg ledsagerbevis, dersom støttekontakten skal benyttes som ledsager til tilbud som fattes av ledsagerordningen
 • Tjenestilbudet er tidsavgrenset i forhold til formålet med tjenesten

Tjenesten omfatter

Innholdet i støttekontakttjenesten er individuelt og kan omfatte:

 • Opplæring og veiledning slik at du selv kan delta i aktiviteter uten bistand
 • Følge til ulike arrangementer og aktiviteter ut fra dine interesser «hva er viktig for deg»
 • Å prøve ut fritidsaktiviteter, lag, foreninger, og lignende i samarbeid med deg

Tjeneste omfatter ikke

 • Støttekontakt innvilges som regel ikke til barn under skolealder eller til barn som er i en alder der det er naturlig at foresatte følger barnet til aktiviteter
 • Støttekontakten skal ikke ha rollen som din behandler
 • Støttekontakten bistår deg ikke med ivaretagelse av din økonomi

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Tjenesten er tilgjengelig etter avtale mellom deg og støttekontakten. Tjenesten kan gis som:

 • Individuell støttekontakt
 • Gruppetilbud (deltagelse i aktivitetsgruppe)
 • Fritid med bistand (et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon)

Pris

Tjenesten er gratis, men du må selv dekke dine utgifter til f.eks. skyss/ kjøring, bompenger, parkering, servering og billetter til aktiviteter/arrangementer.