Med Kristine Hanssen, rehab og mestring.

Tema:

  • Anbefalinger for fysisk aktivitet
  • Positive effekter av fysisk aktivitet
  • Smarte tips for en aktiv hverdag
  • Tilbud i frisklivssentralen og kommunen for øvrig

Powerpointpresentasjon

Tips