Målgruppe

Du som har redusert funksjonsevne etter skade, operasjon, sykdom o.l. og som kan få en lettere hverdag ved bruk av tekniske hjelpemidler.

Formål med tjenesten

  • Hjelpemidler skal bidra til å løse daglige praktiske problemer eller bidra til at stell og pleie skal kunne foregå i hjemmet.
  • Tekniske hjelpemidler kan også kompensere for tapt eller redusert funksjon og gi deg mulighet til å mestre egen hverdag.

Kriterier

  • Opptrening alene er ikke aktuelt eller tilstrekkelig.
  • Hjelpemidlene er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre din evne til å løse praktiske problemer.
  • Hjelpemidlet er nødvendig for at du skal kunne få hjelp i eget hjem.

Forutsetning

I utgangspunktet skal hjelpemidlene hentes og leveres av brukeren selv eller pårørende. Det kan i spesielle tilfeller gis hjelp til utkjøring. Når behovet opphører skal hjelpemiddelet leveres tilbake til kommunen.
Du må si ifra når behovet for hjelpemidlet opphører.

Tjenesten omfatter

  • Kommunen og NAV Hjelpemiddelsentralen har et delt ansvar for utlån av tekniske hjelpemidler. Kommunen har ansvar for å låne ut hjelpemidler til deg som har midlertidige behov. NAV Hjelpemiddel-sentralen låner ut hjelpemidler til deg med varig behov over 2 år.
  • Kommunens hjelpemiddellager inneholder hjelpemidler som: toalettforhøyere, dusjstoler, rullestoler, rullatorer, ADL- hjelpemidler som eks. gripetenger, krykker og lignende.
  • Tjenesten omfatter også montering, tilpassing og opplæring ved behov.

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Korttidsutlån: Ved kortvarig behov for hjelpemidler henvender du deg til Avdeling for rehabilitering og mestring, 38 32 88 40. Disse kan kontaktes på dagtid man-fre.

Varig behov: Du må ta kontakt med Forvaltningsenheten som formidler ditt behov til ergoterapeut eller fysioterapeut. De foretar en kartlegging av ditt behov og er behjelpelig med søknad om tekniske hjelpemidler.

Når vedtak fra NAV foreligger utleveres hjelpemiddelet til kommunen som gir beskjed til deg for avtale om henting.

Ved akutt behov: kan hjemmesykepleien kontaktes, 38 32 83 80.

Pris

Gratis