Målgruppe

Du som bor i Flekkefjord kommune og har nedsatt syn.

Formål

Synskontakten bistår deg som har nedsatt syn, slik at du kan fungere så godt som mulig i dine omgivelser. Synskontakten skal være bindeledd mellom deg, kommunehelsetjenesten og fagpersonell ved NAV Hjelpemiddelsentralen.

Kriterier

Det skal foreligge dokumentasjon fra lege på sterkt nedsatt syn.

Forutsetning

Det skal foreligge dokumentasjon fra lege på sterkt nedsatt syn.

Tjenesten omfatter

Synskontakten kan:

  • Gi deg tilbud om hjemmebesøk
  • Vurdere behov for og hjelpe deg å søke om og formidle synshjelpemidler.
  • Formidle kontakt med synsseksjonen ved NAV Hjelpemiddelsentralen dersom du har behov for lesehjelpemidler. 
  • Være behjelpelig med å innhente øyemedisinske og optiske opplysninger
  • Foreta utprøving og gi deg opplæring i bruk av synstekniske hjelpemidler, spesielt lesehjelpemidler. 
  • Ta imot melding om feil på dine synshjelpemidler
  • Gi hjelp og informasjon til brukere og personale, også i institusjon.
  • Gi informasjon til samarbeidspartnere og kommunens innbyggere

Tjeneste omfatter ikke

Synskontakten formidler ikke vanlige briller/lesebriller.

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Syn og hørselskontakt:
Heidi Velund Sirnes
Tlf.: 468 25 482
E-post: heidi.velund.sirnes@flekkefjord.kommune.no
Dersom du ikke får svar umiddelbart vil syn og hørselskontakten ringe deg tilbake så fort som mulig.

Pris

Gratis