Målgruppe

Du som bor i Flekkefjord kommune og har en varig nedsatt hørsel.

Formål

Hørselskontakten bistår deg som har nedsatt hørsel, slik at du kan fungere så godt som mulig i dine omgivelser. Tjenesten skal være bindeledd mellom deg, kommunehelsetjenesten og fagpersonell ved SSHF og NAV Hjelpemiddelsentralen og bidra til at du som er hørselshemmet får en bedre hverdag.

Kriterier

At du er hørselshemmet.

Tjenesten omfatter

Hørselskontakten kan:

  • Vurdere behov for tekniske hørselshjelpemidler og hjelpe deg til å søke etter disse
  • Gi tilbud om hjemmebesøk
  • Følge opp og veilede deg i bruken av hjelpemidler
  • Gi opplæring, hjelp og informasjon om enkelt vedlikehold av hjelpemidler til brukere og personal, også i institusjon.
  • Ha kontakt med Hørselssentralen og NAV Hjelpemiddelsentralen med tanke på oppfølgende kontroller o.s.v. 

Kontakte hjelpemiddelsentralen ved feil på hjelpemidler eller ved andre problemer

Det er drop-in-tilbud på Tjørsvågheimen, avdeling rehabilitering og mestring (3. etasje) på tirsdager mellom 09-11.

Du parkerer gratis utenfor Tjørsvågheimen eller på grusen på andre siden av veien.

Hvem utfører tjenesten

Syn og hørselskontakt:
 

Bjørnar Stenberg

E-post: Bjornar.Stenberg@flekkefjord.kommune.no

Tlf.: 468 25 482


Dersom du ikke får svar umiddelbart vil syn og hørselskontakten ringe deg tilbake så fort som mulig.

Pris

Gratis