Søknadsfrist

  • I desember hvert år. I 2021 er fristen 4. desember.

Hvordan søke

Bufdir deler ut midlene i denne ordningen. Kommunen vurderer søknadene og gir vår anbefaling til Bufdir. Bufdir tar den endelige beslutningen om hvem som skal få midler.

Hva kan du søke om?

​Det kan det søkes om midler til aktiviteter som innebærer at:

  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarena

Det kan også søkes om utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Utprøvingen skal skje i samarbeid med minst to sektorer (offentlig/frivillig/privat) og skal føre til økt samarbeid mellom aktører som bidrar i arbeidet med målgruppen. Metodene/arbeidsmodellene skal bidra til:

  • økt aktivitet for målgruppen
  • kunnskap om lavinntektsproblematikk 
  • økt oppslutning om Fritidserklæringens mål

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om tilskudd.

Offentlige og private aktører som søker forplikter seg til å bidra med et beløp tilsvarende 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra med et beløp tilsvarende 5 % i egenfinansiering.