Formål

 • Fremme utvikling og god helse hos barn og unge
 • Barn og unge som av ulike grunner trenger fysioterapi, kan få hjelp enten fra kommunens egne terapeuter eller private institutt med kommunal avtale.
 • Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time hos kommunal fysioterapeut.
 • Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, kiropraktor, manuellterapeut, barnehage, skole og andre instanser.
 • Fysioterapeuten og ergoterapeuten jobber tett i tverrfaglig barneteam dersom man har behov for tverrfaglig oppfølging.

Fysioterapeuten tilbyr

 • Undersøkelse og vurdering
 • Kartlegging med standardiserte tester
 • Oppstart med relevante tiltak.
 • Hjelp til valg av bevegelses- og treningshjelpemidler, søknad og tilpasning.
 • Råd og veiledning til foresatte og samarbeidspartnere.

Hvordan?

 • Fysioterapeutene behandler barnet individuelt, eller i gruppe.
 • Behandling kan gis hos fysioterapeuten, i barnehagen, på skolen eller i hjemmet.
 • Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler.

Ergoterapeuten tilbyr

 • Ergoterapeuten er opptatt av aktivitet og deltagelse i hverdagslivet
 • Tilbyr vurderinger og veiledning i skole og barnehager, i forhold til daglige aktiviteter som for eksempel skriving, tegning, spisesituasjoner, av- og påkledning og lek
 • Tilpasninger og tilrettelegging
 • Bistå i valg og søknad av hjelpemidler som gjør hverdagen mulig.
 • Kunnskap om tilpasninger av bolig
 • Arbeider for å sikre mestring, deltagelse og inkludering for alle gjennom aktivitet.

Hva koster det?

Oppfølging hos fysioterapeut er gratis for alle barn og unge fra 0-16 år. Er du over 16 år og har behov for oppfølging over tid, må du betale en egenandel pr. behandling opptil frikortgrensen. Les mer om frikort og egenandel.