Pårørendes innsats har stor betydning både for den som er syk og for samfunnet. Nærpersoner gir omsorg til den som er syk og bidrar ofte med organisering av dagliglivet, kontakt med helsevesenet og praktisk hjelp.

Mange er i pårørenderollen over lang tid. Fra de første demenssymptomene blir merkbare, til personen blir helt avhengig av omsorg og hjelp fra andre. Dette kan ta flere år.

Erfaring viser at familien eller nære relasjoner som er berørt av Demenssykdom, opplever en høyere livskvalitet når det gis kunnskap om, og veiledning i å håndtere sykdommen. Årlig pårørendeskole i kommunen arrangerer i samarbeid med Kvinesdal og Sirdal kommune, ta kontakt med Demenskoordinator for informasjon, Unni Å Kydland tlf 96092512

Kvinesdal, Sirdal og Flekkefjord Demensforening er en lokal forening i regi av Nasjonalforeningen. Bli medlem i foreningen, eller følge foreningen på Facebook, der det legges ut aktuell informasjon.