Et demensvennlig samfunn

I mai 2024 sa Flekkefjord ja til å bli et mer demensvennlig samfunn.

Et mer demensvennlig samfunn handler om å møte personer med demens på en god måte. Gjennom at flere i samfunnet kan litt mer om demens, blir det lettere å leve med sykdommen og resultatet er et vennligere samfunn for alle. 

Et mer demensvennlig samfunn er avgjørende for mange og bra for alle. Personer med demens blir mer selvhjulpne og kan leve aktive liv lengst mulig. Ved å bli møtt med respekt og forståelse, vil personer med demens og deres pårørende oppleve trygghet, frihet og verdighet. Kunnskapen bidrar til at arbeidshverdagen til personer i ulike serviceyrker blir enklere, og kommuner og servicenæringer som deltar får et positivt omdømme.

Demenskoordinator

Demenskoordinator Unni Å. Kydland – Flekkefjord kommune blir sentral i dette arbeidet sammen med interkommunal demensforening/nasjonalforeningen (Kvinesdal, Sirdal, Flekkefjord) som skal jobbe for at Flekkefjord kommune blir et demensvennlig samfunn. 

Tilbud om kurs

Ta kontakt med demenskoordinator Unni Å. Kydland hvis dere er interessert i at vi arrangerer et kurs:

Telefon 96 09 25 12

Epost: unni.kydland@flekkefjord.kommune

Kurset varer 1,5 time, og kursdeltakerne lærer hvordan møte personer med demens.

Ved gjennomført kurs, får bedrifter i kommunen eller andre servicenæringer et klistremerke som viser at ansatte har kunnskap om personer med demens. 

Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid for et mer demensvennlig samfunn

Målet med Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid for et mer demensvennlig samfunn, er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, som for eksempel:

  • Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter.
  • Delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter som for eksempel bibliotek, kino og konserter.
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker at personell i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er opptatt av at mennesker med demens kan få en enklere og mer aktiv hverdag hvis vi alle er litt mer oppmerksomme, har litt mer kunnskap og kan bidra litt oftere med en hjelpende hånd. Det er viktig for både livskvalitet og helse.