Demens skyldes sykdom i hjernen. De vanligste symptomene er dårligere hukommelse, problemer med språket og vanskeligheter med daglige gjøremål.

Det er også vanlig å få vanskeligheter med å orientere seg eller utføre hverdagslige aktiviteter. Mange opplever endringer i humør og væremåte.  Demens skyldes sykdom, når kognitiv svikt skaper større problemer i hverdagen, enn det som kan forklares med normal aldring.

Hva er demens?

Det er mye som kan gjøres for å legge til rette for et best mulig liv med demens. Derfor er det viktig å ta kontakt med fastlegen dersom du er bekymret.

Utredning og en diagnose er viktig fordi:

  • Det er en forutsetning for du skal få riktig medisinsk behandling. 
  • Det gir deg mulighet til å finne ut om det er andre årsaker til endringene. 
  • Det gjør det mulig for deg å planlegge fremtiden. 
  • Det gjør det lettere for andre å forstå situasjonen, slik at du og dine pårørende kan få hjelp og støtte. 
  • Det gir deg mulighet til å finne ut om det er andre årsaker til demenssymptomene. 
  • Det kan gi deg tilgang til informasjon og hjelp fra helsetjenestene i kommunen

Det er viktig at lege stiller diagnosen tidlig, slik at du kan få rett tilbud til rett tid.

Når du får en demensdiagnose er det derfor lurt å være åpen om det, og ta kontakt med hjelpeapparatet i kommunen.

Flekkefjord kommune har egen demenskoordinator, Unni Å. Kydland tlf 96092512

 Forvaltningsenheten tlf. 38328383 setter deg i kontakt med demenskoordinator, eller andre ressurspersoner som kan hjelpe deg. De gir deg informasjon om de tilbudene som finnes, for eksempel avlastning, aktivitetsvenn, dagaktivitetstilbud. Flekkefjord kommune tilbyr oppfølging av personer med demens, og deres pårørende.

Vil du ha mer informasjon om hva Alzheimer og demens er? Hvilke rettigheter du har som pårørende? Hvilke tilbud personer med demens kan ha rett til? Eller trenger du bare noen å snakke med?

Du kan ta kontakt med Demenslinjen på telefon 23 12 00 40.

Demenslinjen er en kontakttelefon fra nasjonalforeningen for folkehelsen.