Du har alltid mulighet til å søke om tillatelse i etterkant dersom du mottar brev om at tiltaket du har oppført er søknadspliktig. Dette gjelder også dersom du selv ar oppdaget at tiltaket er søknadspliktig etter at arbeidene er påbegynt/utført.

Kravene til søknadens innhold er de samme som ved en vanlig søknad. Hva skal søknaden din inneholde? Se her.

Dersom du har spørsmål/behov for avklaring tilknyttet tiltaket kan du be om en forhåndskonferanse. Informasjon om forhåndskonferanse finner du her.

Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan være ansvarlig søker, dersom du er usikker på dokumentasjonen er tilstrekkelig.