Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vanlige spørsmål - byggesak

Mange spørsmål kan du finne ut av på egenhånd, uten å måtte kontakte byggesak. Sjekk spørsmål og svar før du tar kontakt med kommunen.

HVORDAN KONTAKTER JEG BYGGESAKSAVDELINGEN?

Byggesaksavdelingen tar kun i mot besøk etter avtale og er ikke tilgjengelige på telefon.
For å avtale tid kan du fylle ut skjema digitalt her.
For å betjene deg best mulig har vi behov for å vite:
Navn, telefonnummer, adresse, gårdsnummer, bruksnummer, hva henvendelsen gjelder (for eksempel ønsker time, ønsker å bli ringt opp osv, spørsmål om pågående sak).

HVOR KAN JEG FÅ KARTINFORMASJON OVER EIENDOMMER? 

Det finnes mange kartløsninger på nett, her er kommunen og Statens Kartverk sine:

Dersom du trenger kartutsnitt ut over dette kan det bestilles på Ambita Infoland: https://www.infoland.no/portal/infoland/
Både private og profesjonelle kan benytte denne tjenesten. 

HVORDAN FINNER JEG UT AV HVA EIENDOMMEN MIN ER REGULERT TIL? 

Du kan enten sjekke kartet her: https://kommunekart.com/klient/listerkart/?urlid=8b2e87353d2743639fa4be7b6c802470

eller bestille kopi av kommuneplan/reguleringsplan på: https://www.infoland.no/portal/infoland/
Både private og profesjonelle kan benytte denne tjenesten.

Kart over landbruk finner du her: http://gardskart.skogoglandskap.no/

JEG SKAL BYGGE OG TRENGER OVERSIKT OVER NABOER SOM SKAL VARSLES. HVOR KAN JEG FÅ DENNE LISTEN? 

Naboliste bestilles her: https://www.infoland.no/portal/infoland/ 
Både private og profesjonelle kan benytte denne tjenesten. 

JEG SKAL SENDE INN SØKNAD TIL KOMMUNEN. KAN JEG GJØRE DETTE PÅ E-POST? 

Ja, det kan du. Send søknaden din til post@flekkefjord.kommune.no . 
Vi mottar også søknader fra Byggsøk, denne tjenesten er gratis og alle kan benytte denne. Byggsøk finner du her: https://dibk.no/saksbehandling/byggsok/

JEG VIL VITE HVA SOM ER OMSØKT PÅ EIENDOMMEN TIDLIGERE. HVORDAN FÅR JEG DETTE?

Denne informasjonen kan du bestille her: https://www.infoland.no/portal/infoland/

JEG TRENGER SKJEMA Å FYLLE UT SØKNADEN MIN PÅ, BÅDE SELVE SØKNADSKJEMAET OG NABOLISTER M.V.. HVOR FINNES DETTE?

Aktuelle blanketter i en byggesak finner du på Direktoratet for Byggekvalitet sine nettsider: https://dibk.no/saksbehandling/byggsok/Byggesaksblanketter/

JEG ER USIKKER PÅ OM JEG MÅ SØKE OM DET JEG HAR LYST Å BYGGE. FINNES DET NOEN STEDER JEG KAN UNDERSØKE DETTE? 

Ja, veiledere for mindre tiltak og veiviser for å undersøke søknadsplikt finner du på Direktoratet for Byggkvalitet sin hjemmeside: https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/

Her finner du også ulike veiledningsark for diverse tiltak, så som garasje, gjerder, murer, tilbygg: https://dibk.no/bygge-selv

JEG MÅ SØKE OM DISPENSASJON. HVOR FINNER JEG VEILEDNING TIL DETTE?

Dispensasjon krever grunngitt søknad og veiledning til utforming av dette, samt relevant skjema finner du her.

KAN JEG SØKE SELV ELLER MÅ JEG HA ET PROFESJONELT FORETAK TIL Å GJØRE JOBBEN FOR MEG?

I utgangspunktet skal alle tiltak belegges med ansvarsrett, men det er gjort unntak for enkelte tiltak. De tiltak man kan søke om selv fremgår av byggesaksforskriften §§ 3-1 og 3-2. Selv om tiltaket vil kunne falle inn under bestemmelsene, kan tiltakets kompleksitet medføre at det er nødvendig med ansvarlig foretak. F.eks. kan muren du ønsker å sette opp være noe du kan søke om selv, men grunnforholdene kan tilsi at det er nødvendig med ansvarlig foretak til å vurdere f.eks. rasfare/utglidning. Kommunen vil alltid vurdere om tiltaket er av en slik vanskelighetsgrad at ansvarlig søker må benyttes. Tiltak som ikke er søknadspliktig kan du utføre selv.

Generelt anbefaler vi å ta kontakt med ansvarlig foretak dersom du selv ikke er kompetent til å utfylle søknaden. Byggesak kan vise til hvilke skjema som skal benyttes, men vi kan ikke fylle ut papirene for deg. 

HVA KOSTER DET Å SØKE?

Gebyrer for saksbehandling finner du ved å se på prisliste for bygg og eiendom.

MÅ DERE SJEKKE SØKNADEN MIN FØR JEG SENDER DEN INN?

Nei, det behøver vi ikke. Vi foretar en mottakskontroll på alle søknader vi får inn og vi kontakter deg dersom vi oppdager feil eller mangler i søknaden din.