Ta en veiviser før du går videre med ditt prosjekt

Videre hjelp

Hvis veiviseren viser at du må søke - les videre her

Hvis veiviseren sier at du slipper å søke - les videre her

Trenger du litt mer veiledning for å finne ut av om du må søke eller ikke?

Flere byggeprosjekter er unntatt søknadsplikt, men det du bygger må være i samsvar med kommunale planer. Det kan for eksempel være egne bestemmelser om plassering, utforming og størrelse.

Er du usikker på om du må søke eller ikke? Sens oss en henvendelse på byggesak@flekkefjord.kommune.no eller book tid med en saksbehandler

Se også de utfyllende veilederne under.

Frittstående bygg

Skal du bygge en garasje, bod eller annen bygning på eiendommen din? Finn ut om du må søke, eller om du kan tilpasse bygningen slik at du slipper å søke.

Du har nemlig selv ansvar for å undersøke hva du har lov til å bygge på eiendommen.

Bygget må blant annet:

 • være 50 m2 eller mindre
 • være minst 1,0 meter fra andre bygninger på tomta di
 • være minst 1,0 meter fra nabogrensa
 • ha mønehøyde på 4,0 meter eller mindre og gesimshøyde på 3,0 meter eller mindre (noen ganger er fasadene høyere enn enn disse målene. Dette skjer når bygningen er satt opp i skrått terreng, og måten mønehøyden og gesimshøyde måles på)
 • ikke brukes til beboelse eller overnatting
 • ikke ha kjeller
 • ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
 • ha en viss avstand til for eksempel sjø, vei og jernbanespor

Begrensninger for eiendommen:

Det kan også være begrensninger for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din i kommunale dokumenter. Her kan det finnes strengere begrensinger på:

 • hva du har lov til å bygge
 • hvor du har lov til å bygge
 • hvor stort du har lov til å bygge

Se Direktoratet (DIBK) sin veiviser her. Veiviseren stiller en rekke spørsmål som hjelper deg å finne ut om det finnes slike begrensninger, og forklarer når du må søke og ikke.

Tilbygg

Skal du utvide huset ditt med en terrasse, veranda eller et nytt rom? Finn ut om du må søke, eller om du slipper å søke.

Du har nemlig selv ansvar for å undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen.

For å slippe å søke er det blant annet krav til at:

 • det du skal bygge må være 15 m2 eller mindre
 • du ikke skal sove i eller bo i tilbygget. Tilbygget kan ikke inneholde kjøkken, stue, soverom, bad eller toalett
 • du kan heller ikke bruke det til verksted, kontor eller atelier

Det kan også være begrensinger for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din i reguleringsplanen, kommuneplanens arealdel eller i kommunale vedtekter. Her kan det finnes strengere begrensinger på:

 • hva du har lov til å bygge
 • hvor du har lov til å bygge
 • hvor stort du har lov til å bygge

Se direktoratet (DIBK) sin veiviser her. Prøv veiviseren for å finne ut om du kan bygge uten å nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen.

Terrasse eller platting

Planlegger du å bygge terrasse eller platting? Finn ut om du må søke, eller om du slipper å søke.

Du har nemlig selv ansvar for å undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen.

Det kan være begrensninger for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din i kommunale dokumenter som reguleringsplan, kommuneplanens arealdel og kommunale vedtekter. Her kan det finnes strengere begrensinger på:

 • hva du har lov til å bygge
 • hvor du har lov til å bygge
 • hvor stort du har lov til å bygge

Hvor høy blir terrassen over bakken?

Det er ulike regler for terrassen som er lavere eller høyere enn 0,5 meter over bakken:

 • Blir hele terrassen eller plattingen lavere enn 0,5 meter over bakken? Da kan du bygge uten å søke så lenge kommunens planer ikke setter begrensninger. Du kan plassere terrassen helt inntil nabogrensa.
 • Er hele terrassegulvet lavere enn 0,5 meter over bakken, men skal den ha rekkverk? Da må du kontakte kommunen for å høre om du likevel må søke.
 • Skal du bygge en terrasse hvor terrassegulvet er høyere enn 0,5 meter over bakken? Da regnes terrassen i de fleste tilfeller med i det bebygde arealet på eiendommen. Du må derfor passe på at terrassen ikke blir større enn det du har lov til å bygge på eiendommen din.

Se direktoratet (DIBK) sin veiviser her. Prøv veiviseren for å finne ut om du kan bygge uten å nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen.

Bruksendring

Å bruksendre betyr å endre bruk av et rom fra en tillatt bruk til en annen. For eksempel fra bod til soverom. Dette kan kreve søknad og tillatelse.

Eksempler på en søknadspliktig bruksendring kan være hvis du vil:

 • endre et rom fra tilleggsdel (for eksempel bod) til hoveddel (for eksempel stue) eller omvendt
 • gjøre endringer i boligen din slik at det blir to nye separate boliger
 • bruke hele eller deler av boligen din til næringsvirksomhet

Hva er hoveddel?

Hoveddel er de delene av boligen du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom hoveddeler. Eksempel på rom som er hoveddel er stue, kjøkken, soverom, bad, vindfang, entré og ganger mellom disse rommene.

Hva er tilleggsdel?

Tilleggsdel er andre deler av boligen som ikke er egnet som oppholdsrom, som for eksempel bod og oppbevaringsrom.

Når må jeg søke om bruksendring?

Du må søke kommunen om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, for eksempel om du vil gjøre om en bod til et soverom. Du kan enten søke selv, eller få ansvarlige foretak til å søke og bygge for deg. Hvis du søker selv er du selv ansvarlig for at alle byggeregler blir fulgt.

Se direktoratet (DIBK) sin veiviser her. Prøv veiviseren for å finne ut om du kan bygge uten å nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen.

Oversikt over ulike tiltak fra NKF (Norsk kommunalteknisk forening)

Norsk kommunalteknisk forening har laget en nasjonal liste over tiltak. Ut fra listen kan du selv vurdere om tiltaket ditt er søknadspliktig eller ikke.

Her kan du laste ned NKF sin oversikt (PDF).

Unntaksoversikt fra direktoratet (DIBK)

På denne nettsiden til direktoratet (DIBK) kan du se en oversikt over tiltak som er unntatt søknadsplikt.