Hvorfor bestille forhåndskonferanse?

Ved større tiltak eller uklarheter om hva som gjelder for din eiendom kan det være nyttig med en avklaring i form av en forhåndskonferanse.

Dette gjennomgås ikke under forhåndskonferansen?

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gå gjennom søknaden din for å bekrefte at den er komplett. Vi kan heller ikke gi svar på om søknaden vil bli innvilget eller om dispensasjonene dine vil bli innvilget. Disse vurderingene gjøres under selve saksbehandlingen, og er ikke et tema du kan ta opp i forhåndskonferansen.

Hvilken dokumentasjon trenger vi til forhåndskonferansen?

Informasjon om det du ønsker å søke om og skisser/kart bør sendes inn sammen men bestillingen.

Hvordan bestille forhåndskonferanse?

Bestill forhåndskonferanse her

Når kan du forvente at vi tar kontakt med deg?

Vårt mål er å kontakte deg og avtale time innen 2 uker.