Har vi for høye forventninger til kommunen, velferdsstaten og helsetjenestene våre?

De som leverer tjenester i kommunen opplever innimellom at innbyggere har større forventinger enn det som er mulig å møte.  I lys av utfordringsbildet nasjonalt og ikke minst globalt er det grunn til å tro at forventingene våre må nedjusteres noe i årene fremover. Dette kan bli krevende for hver enkelt av oss, for familier og for oss som samfunn. God dialog og samarbeid vil trolig bli enda viktigere fremover – og så må vi ikke glemme at vi tross alt er heldige som bor i Norge.

Vi er også heldige som bor i Flekkefjord kommune. Vi har en kultur for å stille opp for hverandre og dugnadsånden står sterkt. Det er allerede i dag en rekke innbyggere som legger ned mangfoldige timer i frivillig arbeid enten det er gjennom pårørendeomsorg, som trener for idrettslag, som klassekontakt eller som frivillig rusle- besøks- lytte eller lesevenn. De aller fleste av oss ønsker å bidra og vi ønsker å være med på å forme både våre omgivelser, våre liv og våre tjenester.

Hva er samskaping og samvalg?

Samskaping handler om en ny kommunerolle – hvor innbyggere, privat næringsliv, frivillighet og offentlig sektor samarbeider om å finner gode løsninger. Det dreier seg om å skape noe sammen, med flere aktive parter, der alle partene er nødvendige for resultatet. Tenk på et flatpakket møbel, hvor både produsenten og du som monterer møbelet spiller viktige roller!

Samvalg handler om at fagpersoner og pasient begge er eksperter, den ene på fag, den andre på eget liv– og at de sammen kan komme frem til det som blir riktig for den det gjelder.

To små videosnutter om samskaping og samvalg

  • Trykk her og se en video fra Asker kommune om samskaping.
  • Trykk her og se en video og samvalg.

Månedens spørsmål

  • Vi har ansvar for vårt eget liv og for fellesskapet – hva betyr det for deg?
  • Er det ressurser (kompetanse, tid, utstyr, eiendom o.l.) du som innbygger har, som du tenker du i større grad kunne brukt til fellesskapets beste?
  • Hvordan bør kommunen legge til rette for at vi som innbyggere i enda større grad kan bygge fellesskap og bidra med våre ressurser?
  • Er innbyggertorg en løsning som kunne passet i Flekkefjord?

Send oss dine innspill

Hver måned presenterer vi et nytt tema for diskusjon. I november tok vi for oss eldrebølgen. I desember ser vi nærmere på forventninger til kommunen og velferdsstaten, og på samskaping mellom kommunen og innbyggerne.

Målet med Flekkefjord diskuterer er å engasjere deg som innbygger i diskusjoner som omhandler deg og ditt liv. Diskuter med familie, kolleger og venner, fortell oss så litt om hva dere kom frem til!

Trykk her og svar på spørsmålene som engasjerer deg.
Du kan også sende svarene på mail til oss: post@flekkefjord.kommune.no, merk mailen med Flekkefjord diskuterer.

 

Mer om prosjektet

Flekkefjord diskuterer inngår i den nye helse- og omsorgsplanen. Vi vil med prosjektet prøve å få i gang en innbyggerdialog som vi legger frem med fem ulike temaer/problemstillinger.

Vi presenterer ett tema i måneden. Temaene, påstandene og spørsmålene knyttet til dem presenterer vi på kommunens nettside og i kommunens sosiale medier. Hvordan temaene presenteres kan variere fra gang til gang. Det kan være i form av en avisartikkel, en faktatekst, en video, eller lignende.

Håpet er at dere som innbyggere vil ta dere tid til å tenke over og diskutere det vi presenterer. Ta gjerne praten med naboer, venner, familie, kollegaer – i matpausen, rundt middagsbordet eller på trimtur!