Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgsstønad

Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for nærpersoner med omfattende bistandsbehov kan søke om omsorgsstønad. Ordningen kan omfatte både omsorgsytere uten omsorgsplikt som ektefelle, samboer og andre nærpersoner, - og foreldre til mindreårige barn som har omsorgsplikt for sine barn.

Både den som gir omsorgen og den hjelpetrengende kan søke omsorgsstønad.

Les mer: Omsorgsstønad

Egensøknadsskjema - digitalt

Egensøknadsskjema - papir

Pleiepenger Nav - informasjon og søknadsskjema