Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring og veiledning

Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, har rett til å få opplæring og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter. Det er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte. Det kan for eksempel være opplæring og veiledning i:

 • hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte
 • å arbeide forebyggende med din egen helsesituasjonen

Hvem kan få opplæring og veiledning?

Pårørende som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid kan få opplæring veiledning.

Opplæring og veiledning tildeles med utgangspunkt i spørsmålet "hva er viktig for deg". Med dette menes at du vil få tjenester som ivaretar det du trenger hjelp, støtte og opplæring så lenge du trenger det.

Vurdering av særlig tyngende omsorgsarbeid

Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vil vi blant annet legge vekt på:

 • om du bor sammen med den du gir omsorg
 • hvor mange timer du gir omsorg
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om du har omsorg for mer enn én person
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir