Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velkommen til ny hjemmeside:

I en kort overgangsfase vil siden være litt mangelfull, men tekst og funksjonalitet vil være på plass i løpet av kort tid. 

 

Les mer

Skal du bygge, rive eller endre bygg

Krav til situasjonsplan

Som grunnlag for å tegne situasjonsplan kreves utsnitt av kommunens eiendomskart i målestokk 1:500 eller 1:1000. 

Påbygg, tilbygg eller kjeller

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Denne informasjonen er tilgjengelig gjennom kommunen sin kartløsning.

Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg, mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover.

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg. Andre eksempler er arker og takopplett. Påbygg er alltid søknadspliktig.

Tilbygg er en utvidelse av bygningens grunnflate. Eksempler er terrasser og boder.

Bod, garasje og andre mindre, frittliggende bygninger

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Hva du må sjekke ser du i rettledningen om unntak for søknadsplikt. Mye informasjon er tilgjengelig i kommunens avanserte kartløsninger.

Bod, uthus, garasjer er frittliggende bygninger for oppbevaring av utstyr. Disse bygningene skal ikke brukes til bolig. Det kan for eksempel ikke være stue, soverom, kjøkken, arbeidsrom eller andre rom for varig opphold i bygningen. 

Bruksrettigheter og tillatelser

En bruksrett (servitutt) er en særskilt rett over annen manns grunn.

Husk at det er forskjell på bruksrettigheter avtalt mellom personer og bruksrettigheter knyttet til eiendom.Feks.: Per har bygget hytte i skogen til farfar. Onkel Arne som har overtatt farfar sin gård avtaler med Per at han kan parkere bilen bak låven når han er på hytta. Per vil heller ha leilighet i syden, og skal selge hytta. Onkel Arne er desverre død og gården er for lengst solgt til Gaute, og han vil ha slutt på parkeringen bak låven. Hytten må derfor selges uten parkeringsplass. Ny eier av hytten kommer på godfot med Gaute og betaler noen kroner for parkeringsplassen mot at det tinglyses at den som eier hytta kan parkere bak låven. 

Eksempler på slike rettigheter kan være:

  • Rett til adkomstvei til egen eiendom over kommunal grunn
  • Rett til å bygge nærmere enn 4 meter fra kommunal grunn
  • Rett til å ha vannledning liggende i kommunal grunn
  • Rett til å ha offentlige vann- og avløpsledninger på privat grunn

Kjøp og salg av eiendom

Kommunen opplever oftere henvendelser fra potensielle kjøpere av eiendommer i Flekkefjord. De fleste ønsker å vite hvordan man kan utnytte eiendommen som ligger ute for salg i fremtiden. Det kan være bygging, omregulering, m.v. Vi ønsker med dette å meddele at kommunen kun veileder gjeldende eiere vedrørende planer på egen eiendom. Kommunen veileder ikke generelt eller gir forhåndsuttalelser som ledd i en prosess med kjøp og salg av eiendommer. Dette er en tjeneste vi ikke tilbyr. Eventuelt fremtidig potensiale i eiendommen må drøftes med ansvarlig megler.

Gravetillatelse og arbeidsvarslingsplan

Skal du grave eller utføre annet arbeid på eller i nærheten av kommunale veier i kommunen?

Husk at du må søke om gravetillatelse og varsle om arbeidet først.

1 | 2