Hvem kan få startlån?

Startlån er for barnefamilier og personer som er i en særlig utfordrende situasjon og mangler en egnet bolig.   

Får du banklån til bolig, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån. Barnefamilier som har behov en stabil bolig raskt, er unntatt fra kravet om å spare. 

Du kan søke startlån i din kommune/bydel hvis du er i en, eller flere av disse situasjonene:

 • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig.
 • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital.
 • Du mottar trygd/offentlige ytelser.
 • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.
 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
 • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.

Flekkefjord kommune stiller i tillegg krav om:

 • Minimum 5% egenkapital.
 • Du må undersøke om du kan få finansieringsbevis i vanlig bank før du søker om Startlån.
 • Boligen må ligge i Flekkefjord kommune.

Du kan søke om Startlån til boligkjøp, refinansiering, tilpasning av bolig, og utbedring av bolig. Det er boligkontoret i Flekkefjord kommune som behandler din søknad.

Slik går du frem

 • Dersom du ikke får tilstrekkelig lån i vanlig bank kan du kontakte boligkontoret.
 • Du avtaler tid med oss, og vi tar en uformell prat om din økonomiske situasjon.
 • Til møtet må du ha oversikt over din inntekt før og etter skatt, faste utgifter, og eventuell gjeld/lån.
 • Dersom du velger å søke Startlån gjør du det elektronisk på Husbanken.no. Du må ha BankID.

SØK STARTLÅN HOS HUSBANKEN HER

For mer informasjon: https://husbanken.no/startlaan/