Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velkommen til ny hjemmeside:

I en kort overgangsfase vil siden være litt mangelfull, men tekst og funksjonalitet vil være på plass i løpet av kort tid. 

 

Les mer

Botilbud

Midlertidig botilbud


  • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv.

  • Tjenesten er aktuell i akuttsituasjoner, dersom du ikke har andre muligheter for å finne bolig f.eks. gjennom egne forsikringsordninger eller omgangskrets..

  • Midlertidig botilbud er ikke ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet.

  • Med akutt bostedsløshet menes at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet.


1