Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Botilbud

Trygghetsboliger

Innen 2030 skal Flekkefjord kommune, i samarbeid med private, ha etablert inntil 100 trygghetsboliger.

Søknad om kommunal bolig

En kommunal bolig skal være hjelp til personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Personer som befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner: uten egen bolig, står i fare for å miste boligen sin og/eller bor i uegnet bolig eller bomiljø.

Det stilles krav om én måneds depositum for flere leieforhold.

Midlertidig botilbud


  • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv.

  • Tjenesten er aktuell i akuttsituasjoner, dersom du ikke har andre muligheter for å finne bolig f.eks. gjennom egne forsikringsordninger eller omgangskrets..

  • Midlertidig botilbud er ikke ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet.

  • Med akutt bostedsløshet menes at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet.