Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
25. mai 2021 kl. 12:42

Koronavirus

Her har vi samlet aktuell informasjon om koronavirus, vaksinasjon og våre tiltak.

Bestill koronatest    Bestill time til vaksinering    Vaksineringsstatus    Nyhetsoversikt

Klikk her

Botilbud

Søknad om kommunal bolig

En kommunal bolig skal være hjelp til personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Personer som befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner: uten egen bolig, står i fare for å miste boligen sin og/eller bor i uegnet bolig eller bomiljø.

Det stilles krav om én måneds depositum for flere leieforhold.

Midlertidig botilbud


  • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv.

  • Tjenesten er aktuell i akuttsituasjoner, dersom du ikke har andre muligheter for å finne bolig f.eks. gjennom egne forsikringsordninger eller omgangskrets..

  • Midlertidig botilbud er ikke ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet.

  • Med akutt bostedsløshet menes at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet.


1